Active Yoga

Maak een afspraak

Gelieve bij een eerste afspraak voor kinesitherapie volgende zaken mee te brengen: - doktersvoorschrift - klevertje mutualiteit - relevante medische info (scan, verslagen,...) - identiteitskaart - gegevens arbeidsongevallenverzekering indien van toepassing - sportieve kledij Indien u een afspraak niet kan nakomen, gelieve tijdig te verwittigen. Acute patiënten zullen u dankbaar zijn. Indien een afspraak minder dan 24 uur op voorhand geannuleerd wordt of indien er niet wordt verwittigd, zijn wij genoodzaakt deze volledig aan te rekenen.contact

Callewaert-Wemel

Centrum voor sport- en fysische revalidatie

Onze praktijk